Cửa sổ quay lật

 

 

 

HỆ CỬA SỔ QUAY LẬT

Mô tả   Giới hạn kích thước
Chiều rộng cánh (mm) 390-1,300
Chiều cao cánh (mm) 600-2,400
Trọng lượng (kg) 80

 

 

 

 

Thanh kéo lật Cmech


Được chế tạo bởi công nghệ cao cấp, hoạt động chính xác và êm ái

 

 

 

 

 

Bản lề góc Cmech


Bản lề góc kiểm soát hoạt động mở một cách chính xác, khi mở sẽ tạo khoảng mở thông gió nhẹ nhàng và an toàn.