Cửa sổ mở ngoài

 

 

HỆ CỬA SỔ MỞ NGOÀI

Mô tả   Cửa sổ mở quay Cửa sổ mở hất    
Chiều rộng cánh (mm) 300-800 400-2,000
Chiều cao cánh (mm) 300-1,800 400-2,000
Trọng lượng (kg) ≤45

≤130

 

 

 

 

BẢN LỀ CHỊU LỰC LÊN TỚI 45 KG 


Bản lề ma sát Cmech

Nhiều kích thước phù hợp với tải trọng (vui lòng xem Catalogue)

 

 

 

 

 

HỆ THỐNG KHÓA CMECH


Cơ cấu trục chính Cmech

Hệ thống ổ trục chính giúp tăng khả năng chống mài mòn hoạt động của tay nắm Cmech